ขั้นตอนการเตรียมพร้อม
ก่อนสมัครเริ่มต้นธุรกิจออนไลน์

ขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่ 2 กดสมัครที่ตู้ ATM


การสมัคร
บริการซื้อสินค้าทางอินเตอร์เน็ต

***หมายเหตุ***
วิธีการนี้ถ้ากดสมัครที่ตู้ ATM และได้รับ
SMS รหัส OTP ของกสิกรแล้ว

ข้ามไปทำขั้นตอนที่ 4 ได้เลยนะครับ