ขั้นตอนการเตรียมพร้อม
ก่อนสมัครเริ่มต้นธุรกิจออนไลน์

ขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่ 3
VDO การตั้งค่า
Verify by VISA ในเว็บไซต์ของกสิกร


Verify by VISA ในเว็บไซต์ของกสิกร
(เฉพาะท่านที่มี บัตรเดบิต Visa และมี App มือถือ K PLUS)

ถ้าบัตรได้ดำเนินการ Verify by VISA เรียบร้อยแล้วไปทำขั้นตอนที่ 4 ต่อได้เลยครับ

หากบัตร ATM มีปัญหากลับไปสมัครในขั้นตอนที่ 2 วิธีที่ 2 ที่ตู้ ATM ใหม่ได้เลยนะครับ
ติดต่อ Call Center Tel.02-888-8888


รูปภาพ Verify by VISA ในเว็บไซต์ของกสิกรถ้าบัตรได้ดำเนินการ Verify by VISA เรียบร้อยแล้วไปทำขั้นตอนที่ 4 ต่อได้เลยครับ

หากบัตร ATM มีปัญหากลับไปสมัครในขั้นตอนที่ 2 วิธีที่ 2 ที่ตู้ ATM ใหม่ได้เลยนะครับ
ติดต่อ Call Center Tel.02-888-8888