ขั้นตอนการเตรียมพร้อม
ก่อนสมัครเริ่มต้นธุรกิจออนไลน์

ขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่ 2 กดสมัครที่ตู้ ATM

มี 2 วิธีการสมัคร เลือกสมัครด้วยวิธีใดก็ได้
หรือจะกดสมัครทั้ง 2 วิธีก็ได้เช่นกัน โปรดอ่าน **หมายเหตุ** ของแต่ละวิธี !!


วิธีที่ 1 สมัครบริการ
K-cyber และ K-web shopping Card

***หมายเหตุ***
วิธีการที่ 1 เมื่อกดสมัครแล้วต้องได้สลิปจากตู้ ATM ด้วย
จากนั้นรอรับ sms 1 วันคือวันพรุ่งนี้ sms จะเข้าทางมือถือ แล้วค่อยดำเนินการในขั้นตอนที่ 3วิธีที่ 2 สมัคร
บริการซื้อสินค้าทางอินเตอร์เน็ต

***หมายเหตุ***
วิธีการที่ 2 นี้ถ้ากดสมัครที่ตู้ ATM และได้รับ
SMS รหัส OTP ของกสิกรแล้ว ในขั้นตอนที่ 3 ไม่ต้องทำ ข้ามไปยังขั้นตอนที่ 4 ได้เลยครับ