ขั้นตอนการเตรียมพร้อม
ก่อนสมัครเริ่มต้นธุรกิจออนไลน์

ขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่ 4 VDO
การสมัครธนาคารออนไลน์ Paypal


paypal.com

ขั้นตอนการสมัคร Paypal ตามรูปภาพ

เมื่อดำเนินการจนมาถึงขั้นตอนที่ 19 ดังภาพแบบนี้
แสดงว่าท่านได้ดำเนินการสมัครและยืนยันตัวตนกับทาง Paypal เรียบร้อยแล้ว โปรดติดต่อพี่เลี้ยง !!


ติดต่อพี่เลี้ยง

ส่งรูปภาพที่ 3 ให้พี่เลี้ยงช่วยตรวจสอบให้ว่าถูกต้องหรือไม่ดังนี้ !!!
แคปภาพ หรือ ถ่ายภาพ
หน้าขั้นตอนนี้เพื่อส่งให้พี่เลี้ยงช่วยตวจสอบให้ว่าถูกต้องหรือไม่ได้เลยครับ !!